Välj en sida

Få info om nyheter

Kristenheten i Europa står inför enorma utmaningar:

  • Kyrkornas inre sekularisering där liberal teologi urholkar evangeliet, både i de klassiska kyrkorna och delvis i frikyrkan
  • Inte minst i Nordeuropa är det bara en liten del av befolkningen som bekänner sig till Jesus Kristus som Herre
  • Islams ökande inflytande med krav från islamister att skapa ett parallellsamhälle med sharia som mönster
  • Vissa klassiska kyrkors anspråk på att vara Kristi enda kyrka, samtidigt som man håller fast vid obibliska läror
  • Ökande social oro, där det behövs en stark Kristi kropp som kan vara en välsignelse och göra Jesu gärningar

Det finns också positiva tendenser, inte minst nya invandrarbaserade församlingar som expanderar och är ett vittnesbörd. Summan är ändå en försvagad kristendom. Om inte trenden vänds kommer den evangeliska kristenheten som en gång var en skaparkraft i Europa att helt tappa greppet.

Men förändring är möjlig!! Gud kan och vill en re-formation! Jesus kommer tillbaka för att möta en strålande brud, också i Europa!

Re-formation

Varje marknadsförare vet att om inte produkten fungerar så måste man lägga ner eller göra om.

Gud har inte lagt ner församlingen som projekt, tvärtom fortsätter han att tro på den övernaturliga församlingen, ”som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla” (Ef 1:23).

Men om församlingen ska övervinna måste den leva enligt apostolisk standard, sådan den beskrivs i Nya testamentet.

Re-formation betyder att alla kyrkor och rörelser, uråldrig eller ny, måste re-formeras. Måttstocken finns i Skriften, men det andliga ledarskapet måste erkänna att detta är måttstocken och i förkrosselse, bön och arbete re-formera hur församling fungerar.

Konferensen  

Konferensen är en mötesplats mellan ledare från Europa för att höra vad Herren säger och för att förenas i tillbedjan och till bön för Europa. Huvudtalare är två pionjärer i Europas pingst-karismatiska kristenhet, Colin Urquhart, som under femtio år varit en stark profetisk och apostolisk röst och som byggt upp ett nätverk av växande församlingar, och Bengt Wedemalm som är missionspionjär med ett apostoliskt arbete i Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Undertecknad är värd för konferensen och kommer också att tala. Dessutom kommer flera andra tjänare att medverka.

Tid att söka Herren!  

Mer än något annat tror vi att det är tid att söka Herren för Sveriges och Europas framtid. Detta hör också intimt samman med Skandinavisk teologisk högskolas uppgift att träna en ny generation församlingsledare. Hjälp oss sprid information om denna spännande konferens!

Kommentarer