Välj en sida

Få info om nyheter

Jag var på en samling med predikanter på Hjälmargården i april 2018. Jag vaknade vid fyratiden på morgon och kunde absolut inte sova och jag kände att jag skulle börja be. Men jag bodde i dubbelrum med en broder och måste därför gå ut. Det var köldgrader, och det fanns ingenstans att komma in så tidigt så jag gick ut till den vackra Hjälmarstranden och började be och upplevde stor nöd när jag bad. Det var fortfarande mörkt ute.

Efter kanske en timme kom ett ord till mig, Hos 6:

1 ”Kom, låt oss vända om till Herren! För han har rivit oss, han ska också hela oss. Han har slagit oss, han ska också förbinda oss.

2 Efter två dagar gör han oss levande igen, på tredje dagen låter han oss uppstå, så att vi får leva inför hans ansikte.

3 Låt oss lära känna Herren, låt oss sträva efter att lära känna honom. Han ska träda framlika visst som gryningen och komma till oss som ett regn, som ett vårregn som vattnar jorden.”

När jag började be var det mörkt, men så småningom började solen gå upp. Jag tänkte att nu borde någon kökspersonal ha kommit och till slut öppnade en vänlig själ huvudbyggnaden, där jag kunde fortsätta be.

Efter ett tag kände jag att jag måste få tag på papper och penna för ett tilltal började komma, och till slut hittade jag en tom baksida på ett papper.

Orden flödade så snabbt att jag nästan inte hann med. Men de talade till mig och eftersom de inte bara var till mig utan till svensk kristenhet har jag upplevt att jag i alla fall ska dela dem.

Det är upp till var och en att bedöma om det är Herren som talar. Jag tar själv emot det som ett tilltal som drabbar mig själv. Men som också uppmuntrar, då det finns ett löfte om genombrott: ”Så var inte oroliga, jag ska komma över er som ett vårregn som vattnar och när jorden vattnas, så ska skörden komma, ja, skörden kommer då på ett sätt som landet aldrig har sett, som landet tidigare aldrig har sett.” 

 

Tilltalet

Jag delar här tilltalet så får var och en pröva det:

[…] Jag ska komma, men inte som religionen tänker som ett tillägg som en möjlighet eller som en option. Nej. Jag ska bryta ner innan jag bygger upp, mitt Ord, mitt heliga skarpa och allt genomträngande Ord ska först komma och det ska krossa klippor. Mitt Ord ska komma och det ska vara som en eld i dina ben, som en eld som du inte kan släcka. Så gå frimodigt fram, ja, gå frimodigt fram, ja, gå helt frimodigt fram och gör mina gärningar, ta mina ord, etsa mina ord, ja etsa mina ord och min heliga vilja in i svensk kristenhet. Gör det nu, gör det nu, etsa mina ord in i svensk kristenhet. För ni har haltat på båda sidor och ni har mer och mer älskat världen, älskat det som syns och hörs och det som smakar och känns, ja, långt mer än mig, och den avgudadyrkan, ja, den dyrkan av världen och dess vägar ni praktiserar är en styggelse för mig och ett massivt hinder. Därför måste ni omvända er från världens vägar, omvända er i säck och aska, gråta, ja, gråta vid mina portar, gråta och jämra er över att ni har korsfäst Sonen, ja gråta och jämra er, för se jag har givit honom, jag har givit honom, jag har givit honom fritt och för intet till en kristenhet som inte bryr sig, som inte söker mig och mina vägar.

Därför ska jag låta mitt svärd gå, ja, mitt svärd gå, rakt igenom svensk kristenhet och rakt igenom er och jag ska inte stanna förrän ropen hörs, förrän ropen hörs från mitt folk.

Sedan, säger Herren, kommer min uppgång, sedan kommer min uppgång, sedan säger Herren, kommer min uppgång och stark är den stark, obarmhärtigt stark och klar, men mitt i, mitt i detta ska ni finna mig som den gode herden, som den som förbinder såren och som helar för att standarden än en gång ska höjas över landet, över sjöarna, över fälten, ja över det folk som verkligen söker mitt ansikte, ja, som verkligen söker mig och mitt ansiktes närvaro. Så var inte oroliga, jag ska komma över er som ett vårregn som vattnar och när jorden vattnas, så ska skörden komma, ja, skörden kommer då på ett sätt som landet aldrig har sett, som landet tidigare aldrig har sett.

Så sök,sök, sök, sök mitt ansikte och ni ska bli mättade, ja era barn och era unga ska bli mättade, för de har sett Herren Sebaot.

Kommentarer