Välj en sida

Få info om nyheter

Det har varit många reaktioner på min bok Guds Ord räcker, och det är glädjande. Visst, det kom ett antal ganska aggressiva blogginlägg, men det berör mig inte så mycket, när tonen signalerar att det inte är en seriös kritik. Också en hel del seriösa inlägg och recensioner, en del kan du se här.

Nytt kapitel: Rättfärdiggörelsen genom tro

Men en viktig poäng hade en recensent: varför inte skriva mer om reformationens kärnfråga rättfärdiggörelsen genom tron. Förklaringen är nog att den inte har en särskilt framträdande roll i Katolska kyrkans katekes och mitt upplägg var att utgå från den.

Det finns dock i Katolska kyrkans katekes en genomgång av hur romersk-katolsk teologi ser på rättfärdiggörelsen. Och den ger med bakgrundsinformation en tillräcklig bild.

Jag har snart slutfört ett ytterligare kapitel om rättfärdiggörelsen genom tro till boken! Det har varit enormt roligt att skriva. Nu blir det så tydligt varför jag håller fast vid den bibliska synen, Paulus kärnteologi, som också Luther återinförde i centrum. Det var detta som var reformationens sprängstoff.

Två radikalt olika synsätt

I kapitlet som nu kommer att ingå i den i början av 2017 utkommande norska utgåvan (Hermon forlag) och i en ny svensk utgåva (Victura Publishing) presenteras två helt olika synsätt på rättfärdiggörelsen, ett är det bibliska-evangeliska rättfärdiggörelsen genom tro, det andra den romersk-katolska av medeltidens och skolastikens teologi formade synen.

Summan: evangelisk frihet!

Summan av studiet blir: vilken förmån det är att ha fått del av det fulla evangeliet om en kristen människas frihet, utan att vara bunden av en kyrka som byggt sin egen tankevärld, långt ifrån den bibliska, utan att vara beroende av ett kyrkligt ämbete, som tagit på sig uppdraget att förmedla Guds nåd, fast den redan är given och tillgänglig genom tro. Välkommen att dyka in i dessa sanningar!

Kommentarer