Välj en sida

Få info om nyheter

När jag skriver detta är det tre veckor till Nationell bönekonferens på Ralingsåsgården i Aneby, 23–@6 augusti 2018.

Konferensen kom till som ett tilltal med fyra komponenter: att vi behöver hjälp i svensk kristenhet från bönegeneralen Jackson Sangiza och hans böneteam, att vi skulle ordna en Nationell bönekonferens före valet 2018 och att konferensen skulle vara på Ralingsåsgården.

Varför ber Jackson Sangiza med team för Sverige?

Varför ber människor i Tanzania för Sverige? Det första skälet är att de känner tacksamhetsskuld till Sverige, då de fick evangeliet genom svensk pingstmission; missionen kallades Swedish Free Mission.

Pastor Jackson Sangiza och missionären Ingegerd Hedström som varit länken till Sverige.

Ni är våra fäder, säger vännerna från Tanzania, och menar andligt historiskt sett. Vi kan tycka det är märkligt när vi ser att de ofta har en styrka som vi saknar, men för dem, med deras respekt för fäderna är det ett faktum.

På bönekonferens i Tanzania med 17 möten på en vecka bad man 14 möten för Sverige – mot på podiet var en stor svensk flagga!

Nöd för Sverige

”Men det Sverige som gav oss evangeliet finns inte längre”, säger de och hänvisar till avkristningen och det moraliska förfallet. När de hör om hur det är i Sverige tror de inte sina öron. De lever i ett land där homosexualitet och abort knappast förekommer.

Tro för Sverige

”Men Gud vill återupprätta Sverige som missionsnation”, ”Gud vill göra något helt nytt i Sverige” – så säger man i en ande av tro. Deras intensiva bön har båda dessa sidor: en nykter analys av läget, något som vi knappast ser eftersom vi blivit som den kokta grodan som sakta vänjer sig och den ande av tro som säger ”För Gud är allting möjligt”.

”Vi kommer med den lame mannen till Jesus”

Precis som vännerna bar den lame mannen till Jesus och till och med hissade ner honom genom taket så, säger vännerna i Tanzania, kommer de svenska kristna med sitt land som är förlamat. Och precis som Jesus botade den lame så kan han bota Sverige. 

Varför Nationell bönekonferens?

Sverige befinner sig på många sätt i kris, mitt i välståndet. Avkristningen har gått långt. Min far, född 1917 skulle inte tro sina öron om jag sa att det finns öppen homosexualitet i Svenska kyrkans ledning, samkönade äktenskap i kyrkor och att frikyrkorna kämpar med hur de ska ställa sig.

Den politiska ledningen i Sverige har på många sätt visat sig både inkompetent och ideologiskt fel ute. Det senare syns på israelpolitiken som är den sämsta sedan Israels tillkomst, på att man inte klarar att skydda Sveriges medborgare mot ökande kriminalitet eller mot yttre hot. Islamister har till och med fått inflytande på regeringsnivå och kristen tro möter större motstånd.

Bön förändrar om den bes med kraft!

Men bön kan förändra allt, om den bes med kraft! ”Mycket förmår en rättfärdigs bön när den bes med kraft”, Jak 5:16. Just detta upplever jag som en enorm styrka med vännerna i Tanzania: uthållig bön med kraft!

Därför börjar de kl 5 på morgonen för att ta det andliga initiativet och många ber timvis varje dag.

På Nationell Bönekonferens följer vi samma väg. Vi börjar kl fem och har varje dag fyra bönemöten.

Välkommen! Du kommer inte att ångra det! All information finns här.

Kommentarer