Välj en sida

Få info om nyheter

Den romerska armén hade ett hemligt vapen: enighet och styrka i sina små men ytterst effektiva stridsenheter. Jag tänker på testudo, som betyder sköldpadda. Alla soldater står med sina sköldar så att de skyddar både sig själva och varandra. Skölden de använde kallas på grekiska thyra, dörr, för de var verkligen stora som dörrar och stående rektangulära sköldar i manshöjd.

Våra utmaningar 2018

Vi står 2018 inför stora utmaningar. Vi behöver ett politiskt regimskifte. Vi kommer inte att få en kristen regering, men vi behöver en regering som låter kristna och kristen tro vara ifred och utvecklas. Varför? Inte för vår egen skull utan för landets och folkets.

Paulus skriver i 1Tim 2:1:

“Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, 2 för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. 3 Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, 4 som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.”
Det betyder: vi ber om politisk ordning så att församlingen ska kunna fullborda sitt uppdrag. Vi ber också att Guds ordningar ska prägla vårt land. Och att vårt land ska välsigna och inte förbanna Israel.
Enade vi stå, söndrade vi falla

Kan vi stå enade som sköldar för landet?

Det som gjorde att de romerska stridsenheterna lyckades var att de gick i samma takt, att de beskyddade varandra mot en yttre fiende istället för att strida inom truppen, och att de hade en disciplin och ett tydligt mål.

Politik och bön

Partier finns i det politiska livet och vi måste ta vårt ansvar och rösta. Men inget parti kommer att lösa landets problem.

Ett enat folk i bön kan däremot komma inför Gud i ödmjukhet, förbön, sökande av Guds ansikte och omvändelse. Det är vad Gud begär av oss som sköldar för landet.

Löftet är mäktigt och nu gäller det templet i det nya förbundet, Davids förfallna hydda:

“men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land“
Då. Då. Då. Då vill Herren höra bönerna från himlen, förlåta vår synd och skaffa bot åt vårt land (2 Krön 7:14).

Kan vi ena oss i bön?

Kan vi ena oss i bön? Vill vi vara sköldar för landet? Eller ska vi strida inbördes? Smörjelsen för genombrott kommer när bröder bor endräktigt tillsammans.

  • Att få en regering med en positiv Israelpolitik
  • Att få en regering som inte har avkristning på programmet.
  • Att få en regering som kan upprätthålla yttre försvar och inre ordning.
  • Att få en regering som inte gynnar islamister (som MP)
  • Att få en regering som inte stänger kristna skolor.
  • Att bryta socialismens hundraåriga makt över Sverige.

 

Detta är värt vårt fokus, vår tro och vår intensiva tro.

Låt oss vara som Israel. När en yttre fiende angriper står man som en man, trots de annars starka motsättningar som finns. Därför finns Israel kvar.
Det är tid att söka Herren i enighet och ödmjukhet. Då. Då. Då.

Kommentarer