Välj en sida

Få info om nyheter

2018 kan vi få ett historiskt regimskifte i Sverige och för egen del tror jag det är det viktigaste som kan ske i svensk politik. Min röst kommer att gå till någon i ett parti som kan se till att det blir en ny regering.

Vänsterns monopol på makten måste brytas

Varför?

En gudlös ideologi i botten:

Med socialdemokratins rötter i marxismen. Man har valt en reformistisk linje, men hjärtat är detsamma. När man ska rösta ska man titta på ett partis ideologiska centrum – och detta är grundläggande antikvitet.

Kommunisterna är ju ännu värre, men har i alla tider stött S.

Israelpolitiken 

Den som välsignar Israel är välsignar och tvärtom. Sveriges nuvarande israelpolitik är katastrofal. Margot Wallström är inte välkommen i Israel på grund av ogrundade och mycket grova anklagelser om att ”utomrättsliga avrättningar” skett. Regeringen vet att den håller på att falla. Bara härom dagen skrev man på kontrakt för fyra års mångmiljonunderstöd till palestinska myndigheten.

Familjepolitiken

Detta går tillbaka till 1930-talet och Alva Myrdal, som formade svensk familje- och utbildningspolitik sedan 1930-talet. ”Familjen göres om!” var hennes stridsrop och det lyckades. Idag slutar hälften av äktenskapen i skilsmässa, många bran är på dagis (förskolan var en nyckel i hennes program) från 1 års ålder och man tvingar på olika sätt kvinnor ut i arbete, istället för att ge valfrihet.

Sexualpolitiken

Tills nyligen satt Åsa Regnér i regeringen, en RFSL-pamp. Det är en djup skandal att barn i den rödgröna regeringens Sverige ska gå igenom en absurt sexualliberal undervisning med pornografiska inslag (Sex på kartan) – jag skulle hellre ha suttit i fängelse än att mina döttrar skulle ha behövt se denna film. Under vänsterstyre i Sverige har också genusideologin fått status av politik i många sektorer och könsförvirringen har tagit historiska proportioner.

Islamistsamarbete 

Det finns sedan många år ett dokumenterat samarbete mellan islamistiska krafter och socialdemokratiska Tro och Brödraskap som syftar till att S får röster och man får in muslimer i ledande ställning. Myndigheten för samhällskydd och beredskap rapporterade i mars i år om omfattande inflytande från Muslimska brödraskapet i Sverige (https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Rapport-om-Muslimska-brodraskapets-informationspaverkan-visar-att-arbetet-behover-fortsatta/). Inte minst MP har öppnat för islamister.

Kyrkopolitik

S har medvetet sedan i alla fall 1930-talet sekulariserat kyrkan och den styrs idag på toppen av vänster. Ekklesiastikministern Arthur Engberg sa under en riksdagsdebatt: ”Låt oss till att börja med avskaffa biskoparna och införa en kyrklig överstyrelse med en generaldirektör för kungliga salighetsverket…”. På fullt allvar. Och man lyckades. Detta var ett sätt att minska kristen tros inflytande i Sverige. Och det lyckades.

Skolpolitiken

Skolan, från förskola till universitet, är platsen där framtiden formas. Detta har alltid vänstern vetat. Den svenska skolan har varit både en experimentverkstad och ett indoktrineringsinstrument. Idag har svensk skola mycket svaga resultat på grund av en felaktig politik. Dessutom vill vänstern stoppa friskolor och förbjuda kristna skolor.

Det allmänna läget

Man kunde fortsätta, men det allmänna läget i landet är allvarligt med eskalerande våld och en ordningsmakt som inte klarar uppdraget.

Det är möjligt!!

S är svagare än någonsin och kan göra ett historiskt dåligt val.

Två strategier ser jag:

  • Att man lägger sin röst på partier som kan ingå i en ny regering så den har så stort underlag som möjligt. Det är ytterst viktigt att ett borgerligt regeringsalternativ får fler röster än vänstern. Jag kommer att rösta på ”en bra karl” som jag litar på.
  • Att vi BER om ett historiskt maktskifte så att vänstern en gång för alla får packa ihop.

Kommentarer