Välj en sida

Få info om nyheter

 

Ett hett upsaliensiskt meningsutbyte om bibelsyn blev utgångspunkten för amerikansk bok. Läs artiklarna nedan.

 

 

2017 skrev professorn i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet, den institution där och det ämne i vilket jag själv är docent, James Kelhoffer, en recension av min bok Guds Ord räcker – evangelisk tro kontra romersk-katolsk som förvånade mig, av två skäl. Recensionen handlade dels inte om själva bokens budskap, evangelisk tro kontra romersk-katolsk utan om den bibelsyn som han tyckte sig se i boken. Dels var tonen förvånansvärt skarp, eftersom vi är kollegor och hör till samma forskarseminarium vid Uppsala universitet, där jag varit verksam sedan 1995, nu 25 år, och inget liknande har hänt under dessa år.

 

 

Jag hade inget annat val än att svara, och James fick svara på min artikel. För mig var det dock bara en jobbig process. James och jag har sedan dess återupptagit samarbetet och är on speaking terms. Men ärligt talat ville jag glömma hela saken, och har själv inte spritt konversationen.

 

 

Debatten uppmärksammad i USA

 

 

Döm om min förvåning när jag av en händelse såg att debatten inte bara citerats utan till och med stimulerat tillkomsten av en hel bok, The Clash of Visions. Populism and Elitism in New Testament Theology, ”Visioner som krockar. Folklighet och elitism i nytestamentlig teologi” av Professor Robert Yarbrough. Yarbrough är en ganska tung profil inom evangelikal exegetik i USA, som är ett mycket större område än i Sverige, och han har varit ordförande i Evangelical Theological Society.

 

 

 

 

 

 

 

Yarbrough hade en inbjudan att hålla de prestigefyllda SBTS Gheens Lectures som bland annat N.T. Wright har hållit. Han hade tidigare läst diskussionen mellan Kelhoffer och undertecknad i Svensk Exegetisk Årsbok, och berättar i boken att han direkt bestämde sig för att ta densamma som utgångspunkt. Yarbrough sa: “Populism, as these lectures define it, is a promising framework for theologically rich exegesis and exposition of the Bible.”

 

 

Resultatet blev boken, där han ganska utförligt refererar den svenska debatten. Till min glädje sympatiserar Yarbrough med undertecknads position.

 

 

Här nedan kan du ladda ner pdf:en och läsa hela diskussionen mellan undertecknad och Kelhoffer och bilda dig en egen uppfattning:

 

 

Här kan du läsa Teol dr Göran Lennartssons recension.

 

Kommentarer