Välj en sida

Få info om nyheter

Jag tror på en Guds Ords-revolution. Jag tror att Guds Ord kommer att tas emot i tro på ett nytt sätt, jag tror att Guds Ord kommer att undervisas på ett nytt sätt, och jag vet att vi kommer att få se att Guds Ord fungerar!

Idag för 499 år sedan spikade Martin Luther sina teser på slottskyrkans dörr i Wittenberg (faktum är att de lärde är lite oeniga om de historiska detaljerna).

Wow! Detta teologiska ställningstagande förvandlade historien! När man sätter Guds Ord i centrum då kan vad som helst hända.

Martin Luther hade dittills upplevt Gud som en hård och ond Gud. Nu, under en tid när han studerade Guds Ord, gick det upp ett ljus (!). Halleluja, Gud är en god Gud!

Luther förstod att man kan bli rättfärdiggjord endast genom tro. Denna inre revolutionen blev en yttre revolution. Den påverkade kyrkan. Den påverkade det politiska systemet. Den påverkade utbildningsväsendet. Den påverkade hur man såg på äktenskap och familj. Det blev en genomgripande revolution som fortsätter än idag. Utan Luthers upptäckt hade vi inte sett de reformatoriska nationerna formas av Guds Ord. Vi hade inte sett de moraviska brödernas väckelse, eller Wesleys, eller Frälsningsarmén, 1800-talets svenska väckelser, pingstväckelsen eller den mäktiga rörelse som idag sveper över jorden med Guds Ord och Guds Ande som grund.

Revolutionen har bara börjat

Jag tror att revolutionen bara har börjat! Samma Guds Ord finns i våra biblar, samma Guds Ord finns i våra hjärtan, samma Guds ord finns i våra munnar när vi vittnar och predikar om Guds väldiga gärningar.

Därför tror jag inte att revolutionen är över, nej, den har bara börjat. Re-formation är en mäktig rörelse som Gud håller på med i den här tiden. Det handlar om att Guds Ord är levande och kraftigt, det handlar om att Guds Ord kan förvandla, det handlar om att samma skapande kraft som fanns i Guds Ord när han sade varde ljus – samma kraft är tillgänglig när vi predikar Guds Ord!

Idag 31 oktober 2016 ska vi vara frimodiga. Samma sak gäller idag som Luther sa: ”Guds ord bär inte bojor!” När vi predikar, när vi vittnar, när vi proklamerar sanningen i Guds ord så skapar det något nytt. Yttre kyrkopolitiska events kommer nog inte att göra någon skillnad för evangeliets spridande. Man hör heller knappast ett ord om vad Jesus gjort eller om evangeliet i dessa sammanhang, bara om yttre, sociala, i och för sig goda, projekt.

Guds Ande verkar genom Ordet

Ordet verkar därför att Jesus är Ordet och den Helige Ande finns i Ordet. Jesus säger: ”Alla mina ord är ande och liv”.

Alla mina ord. Därför tror jag på en Guds Ords-revolution. Vi kan tillsammans stå fasta i Guds Ord, vi kan tillsammans sprida Guds Ord.

När vi gör det producerar Guds ord det är som finns i Guds ord. Frälsning, rättfärdighetsmedvetande, helgelse, helande – LIV!

Vi får det som står i ordet när vi tror och bekänner Guds Ord. Därför:

var frimodig,

läs Guds Ord,

sprid Guds Ord,

stå för Guds Ord

och du ska få se hur Guds Ord förvandlar landet – och dig.

Kommentarer