Välj en sida

Få info om nyheter

Varför kom Jesus till jorden? För att genom sitt offer på Golgata göra det möjligt för oss att få syndernas förlåtelse. När vi bekänner våra synder och dör bort från det gamla livet utan Gud inlemmas vi i Kristus. Bibeln beskriver vårt nya tillstånd så här:

Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda genom tro, har vi (som ett pågående tillstånd) frid med Gud, genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi också har tillträde till den nåd i vilken vi står.

(Rom 5:1–2, min översättning)

Detta är en ny situation, en ny ställning. Egentligen har allt förändrats:

  • Vi var utan nåd. Nu har vi fått nåd.
  • Vi var utan frälsare. Nu har vi en frälsare.
  • Vi var bundna i våra synder och skrivna i ”Dödens bok”, på väg till helvetet. Nu är vi skrivna i Livets Bok och har övergått från döden till livet.

Viktigast av allt: vi är Guds barn, precis som Adam var innan syndafallet. Vi har fullt och ständigt tillträde till Fadern, på grund av vad Jesus har gjort för oss.

Ingen fördömelse

En konsekvens av detta är att det finns ingen fördömelse längre. Vi är i Kristus. Eftersom han är rättfärdig och har en absolut rätt ställning med Gud så finns ingen fördömelse för honom. Och det är naturligt, för han har aldrig syndat.

Men vi har syndat. Alla har syndat och går miste om härligheten från Gud. Och hade vi varit kvar i oss själva, och själv försökt behaga Gud hade vi varit fördömda.

Men Guds Ord säger:

Men nu finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus

(Rom 8:1)

Du behöver inte behaga Gud, det går ändå inte. Du har fått samma ställning inför Gud som Kristus, eftersom du är i Kristus.

Det goda du ska göra gör du inte i egen kraft, utan i den helige Andes kraft. Gud bor i dig, en hjälte som kan frälsa! När du inte kan älska kan du det i alla fall, för ”hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som har blivit given åt oss”.

Detta är själavård!

När jag undervisar om predikan brukar jag säga:

Det är tjänstefel att undervisa om helgelse eller om vad vi ska göra för Gud utan att predika att den Helige Ande gör alltihop.

Det är Gud som verkar i vår vilja och gärning (Fil 2:13). Det vill säga: när du vill göra något gott är den han som satt igång processen i din vilja. Och inte bara det: har gör det goda genom dig. Och han gör mycket mer än vi kan be eller tänka, genom den kraft som är verksam i oss (Ef 3:20).

Kommentarer