Välj en sida

Få info om nyheter

Det är personligen med stor glädje jag välkomnar pastor Colin Urquhart till konferensen Re-Formation. Reviving Apostolic Christianity in Europe.

Colin har betytt mycket för Europa, Sverige och för mig och min familj.

Hans tjänst har resulterat i ett stort arbete med många församlingar bland annat i England och Italien. I Sverige betydde han mycket inte minst i Göteborgs stift, där han under många år medverkade på prästfortbildningar. När man skriver Oasrörelsens historia kommer Colin definitivt att vara med.

Nyckelperson för vår familj

När jag kom ut som präst var jag ganska oförstående för karismatisk förnyelse. I ett nedslag av Jesusrörelsen i Växjö stift från 1972 fanns det vissa yttringar, men inte mer. Efter lundatiden, där jag präglats än mer av en akademisk distans till levande tro, var nog avståndet ännu större. Men som en del av en förändringsprocess som kom att vända våra liv upp-och-ner fick vi del av Colins undervisning. Bland annat läste jag en bok av Colin, vars förord biskop Gärtner hade skrivit. Gärtner var en viktig ledargestalt för oss, och om han rekommenderade boken var den kosher! Intrycket från boken var också att Colin, som jag, var en högkyrklig präst.

Under den tiden fick jag också del av ytterligare undervisning av Colin, Kingdom Faith Study Course, som undervisade om andedop, tungotal, helande och allt det vi såsmåningom kom in i.

Häftet om att bli fylld med Anden var rött och utmanande. Men i vår prästgård satt jag en dag med häftet och Bibeln i knät och bad Fadern utifrån Lukas 11:13 fylla mig med helig Ande.

Det gjorde han, och resten är, som man säger, historia. Else-Marie blev andedöpt i ett möte där Colin ledde en stor församling in i Andens dop.

I Colins gemenskap i England

Under en termin var vi också som familj i Colin Urquharts karismatiska gemenskap i Sussex, och där las för oss grunden till livet i Anden, och att se att det Skriften säger är verkligt. Vid viktiga passager har Colin talat in i våra liv. Det var var han som sa (som svar på min irritation att han stod för troendedop): ”Anders, du kommer att döpas som troende förr än du anar!” Han utmanade oss att gå ut i tro för att tjäna Herren, vilket resulterade i att vi lämnade prästgårdens trygghet. Herren sände också Colin till Livets Ord för att säga: ”Ni ska starta ett universitet”. En viktig profetisk bekräftelse.

Ett starkt budskap om tro och helighet

Det som präglar Colins förkunnelse är ett starkt bibelmättat budskap om tro och helighet. Kombinationen är stark. Det är seger, men inte en seger som ger köttet och egot tillfälle. Tvärtom. Omvändelse är i centrum. När vi var på hans center The Hyde i Sussex talade man på skämt om ”The Hyde Sussex Ministries”, för vi hamnade alltid på våra ansikten för att söka Herren. Makalösa under har också följt Colins tjänst, som när en liten flicka fått varmt bly i ögon och blev fullständigt helad.

Jag är förväntansfull inför Re-Formation!

Vi ska inte fokusera på människor på fel sätt, men samtidigt har Gud satt apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare i församlingen och dessa ska vi uppskatta och hedra. Jag tror Herren kommer att använda Colin som är en apostel och profet. Jag är glad att han, Sven Nilsson och Bengt Wedemalm har hörsammat kallelsen. Välkommen du också till Uppsala på Re-Formation!

Kommentarer