Välj en sida

Få info om nyheter

Den evigt blodtörstige juden

”Ritualmord” braskar på framsidan av Der Stürmer, Julius Streichers vulgärantisemitiska propagandaskrift, maj 1939. Bilden som visas är inte av något nyligen uppdagat brott utan ett kopparstick med rubriken ”Sechs Knaben zu Regensburg von den Juden ermordet”, sex...

Bibeltro och bibelkritik

Man kan dela upp bibeltolkningens historia i tre faser: förmodern, modern och postmodern. Den förmoderna rådde ända fram till kring år 1700 och präglades av en tro på Bibeln som Guds ord. Även om den tolkades på olika sätt läses Skriften i kyrkan och som ett levande...