Välj en sida

Få info om nyheter

En psalm som uttrycker mitt hjärta

Psalm 101 1 En psalm av David. Om nåd och rätt vill jag sjunga,
 dig, Herre , vill jag prisa.
  2 Jag vill ge akt på 
 den fullkomliga vägen.
 När kommer du till mig?
 Jag vill vandra med rent hjärta
 i mitt hus.
  3 Jag vänder inte mitt öga
 till det som är...