Välj en sida

Få info om nyheter

Anders Gerdmar

Anders Gerdmar - biografiDocent Anders Gerdmar är grundare av och rektor för Skandinavisk teologisk högskola. Född in i en prästfamilj i Vetlanda 1954 upplevde han som trettonåring en kallelse till tjänst och prästvigdes 1980. Han beskriver sin kallelse som Verbi Divini Minister, tjänare åt och med Guds Ord, och mötet med den helige Ande revolutionerade hans liv.

»Min passion är att resa upp en ny generation av ledare«

Sedan starten av Ryska inlandsmissionen 1989 har han på olika sätt varit aktivt involverad i mission i olika befattningar och har bland annat varit med att träna mer än tvåtusen pastorer och ledare internationellt, i såväl Norge och Sibirien som Mellanöstern och Singapore. Hans mest spridda bok, BibleKeys, skriven för nyblivna troende, har översatts till mer än 22 språk och har tryckts i mer än en miljon exemplar.

Anders Gerdmar är teol dr och docent i Nya testamentets exegetik, och en internationellt verksam forskare med kristendomens judiska bakgrund, apostolisk kristendom, samt teologi och antisemitism som specialiteter. Vid högskolan undervisar Anders Gerdmar i Nya testamentet, homiletik och spiritualitet, och betonar starkt kombinationen av akademisk excellens och personlig andlig utveckling med en stark karismatisk komponent.

2002–2014 var dr Gerdmar dean och ansvarig för pastorsutbildningen vid Livets Ords Teologiska Seminarium, och 2012–2014 rektor för densamma, samt styrelseledamot i Oral Roberts University.

Han är invald i flera akademiska sällskap, inklusive det internationella nytestamentliga forskningssällskapet SNTS (Studiorum Novi Testamenti Societas), European Association for Jewish Studies, och Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie och är för närvarande preses i Nathan Söderblomssällskapet.

Dr Gerdmar är författare till sex böcker:

 • Rethinking the Judaism-Hellenism Dichotomy. A Historiographical Case Study of Second Peter and Jude. AWI, 2001.
 • BibleKeys: The Gate to Life. Mediaserve, 2000.
 • Vägar till Nya Testamentet. Tekniker, metoder och verktyg för nytestamentlig exegetik. Studentlitteratur, 2006 (med Kari Syreeni, universitetslärobok i nytestamentlig exegetik).
 • Roots of Theological Antisemitism. German Biblical Interpretation and the Jews, from Herder and Semler to Kittel and Bultmann. Brill, 2009, paperback 2010.
 • The Living Word: The Theology and Craft of Preaching. Livets Ord University, 2009.
 • Guds Ord Räcker – Evangelisk tro kontra Romersk-Katolsk. Uppsala: Victura, 2016

Anders Gerdmar och hans hustru Else-Marie är bosatta i Uppsala och har tre vuxna döttrar och sex barnbarn. På fritiden älskar han att umgås med sin familj, studera språk och spela på sin Martingitarr.

Full bibliografi:

Edited books
 • Gerdmar, Anders, Åsa Mika, Stig Norin, and Kari Syreeni, eds. 2003. Svensk exegetisk årsbok. Edited by Stig Norin. Uppsala.
 • Gerdmar, Anders, Stig Norin, and Kari Syreeni, eds. 2004.Bibeltolkning och antisemitism. Edited by Stig Norin. Svensk exegetisk årsbok. Uppsala.
 • Gerdmar, Anders and Kari Syreeni, eds. 2005. Nomen et nomina. Festskrift till Stig Norin Edited by Kari Syreeni. Svensk exegetisk årsbok. Uppsala.
Böcker
 • Gerdmar, Anders. 2016. Guds Ord Räcker – Evangelisk tro kontra Romersk-Katolsk. Uppsala: Victura
 • Gerdmar, Anders. 2001. Rethinking the Judaism-Hellenism Dichotomy. A Historiographical Case Study of Second Peter and Jude. Ed Birger Olsson and Kari Syreeni. Coniectanea Biblica. New Testament Series. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
 • Gerdmar, Anders. 2009. Roots of Theological Antisemitism. German Biblical Interpretation and the Jews, from Herder and Semler to Kittel and Bultmann. Ed Hava Tirosh-Samuelson and Giuseppe Veltri. Studies in Jewish History and Culture. Leiden, Boston: Brill.
 • Gerdmar, Anders and med Kari Syreeni. 2006. Vägar till Nya Testamentet. Tekniker, metoder och verktyg för nytestamentlig exegetik. Lund: Studentlitteratur.
Artiklar
 • Gerdmar, Anders. 1997. Consensus as Argument – Methodological Remarks on the Jesus Seminar. Svensk Exegetisk Årsbok 62: 175–187.
 • ________. 1997. Exegesis, Postmodernism, and Auschwitz – On Human Dignity and the Ethics of Interpretation. Studia Theologica 51: 113–143.
 • ________. 1999a. Nazistisk bibeltolkning i en evangelisk veckotidning på 1930-talet. In Ad Lucem. Tidskrift för livsåskådning och kultur, 3:24–29.
 • ________. 1999b. Nazistisk bibeltolkning – om teologiskt auktoritetsspråk och receptionsetik. In Ordets makt och tankens frihet. Om språket som maktfaktor. Humanistdagarna vid Uppsala Universitet 1999, ed. Rut Boström Andersson:170–182. Uppsala: Uppsala Universitet.
 • ________. 2000. BibleKeys, The Gate to Life. Uppsala: Mediaserve.
 • ________. 2002. Hebreer och hellenister i urförsamlingen—ett receptionskritiskt perspektiv. Svensk Exegetisk Årsbok 67: 105–119.
 • ________. 2002. Två exegettexter från nazitiden. Uppsala: Teologiska institutionen.
 • ________. 2003. Judarna i nytestamentlig forskningstradition. Paper presented at Exegetiska dagen, Uppsala, 030926.
 • ________. 2003. The Jew as the Perpetual Other in Christian Exegesis—The Structure of Christian Anti-Jewish Polemic and its Relationship to Nazi Exegesis (opublicerat paper). InNordisk nytestamentlig konferens, Stavanger. Stavanger.
 • ________. 2003. ”Work with the Word of the Lord” – anteckningar till nyutgåvan av Birger Gerhardssons böcker kring evangelietraditionen. Svensk Exegetisk Årsbok 68: 119–134.
 • ________. 2004. Bortom judiskt och hellenistiskt – Till den tidiga kristendomens historiska bakgrund. Introduktionsföreläsning i Nathan Söderblomssällskapet 11 oktober 2004. Nathan Söderblomsällskapet.
 • ________. 2004. Polemiken mot judar i Nya testamentet och dess reception. Utkast till en analytisk typologi. Svensk Exegetisk Årsbok 69: 79–114.
 • ________. 2005. En germansk Jesus på svensk botten: svensk-tyskt forskningssamarbete med rasistiska förtecken 1941–1945. Paper vid Historikermötet i Uppsala 22–24 april 2005. 2005. Uppsala.
 • ________. 2007. Ein germanischer Jesus auf schwedischem Boden: schwedisch-deutsche Forschungszusammenarbeit mit rassistischen Vorzeichen 1941–1945. In Walter Grundmann. Ein Neutestamentler im Dritten Reich, ed. Roland Deines, Volker Leppin and Karl-Wilhelm Niebuhr, 21:319–348. Leipzig: Evangelischer Verlagsanstalt.
 • ________. 2007. Idéburen skola mellan monokultur och mångkultur. In Religiösa friskolor i Sverige, ed. Jenny Berglund and Göran Larsson:211–239. Lund: Studentlitteratur.
 • ________. 2008. När Jesus blev arier. Open Lectures at Livets Ord University, Uppsala.
 • ________. 2009. Delitzsch, Franz Julius. In Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart. Im Auftrag von Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin, ed. Wolfgang Benz, 2. Berlin: K.G. Saur.
 • ________. 2009. Den missbrukade Paulus. Hur några forskare tolkar Paulus och hans relation till judarna. Paper presented at 2000 år med Paulus, Newmaninstitutet, Uppsala, 2009-03-23–24.
 • ________. 2009. Frälsningen kommer från judarna. Docentföreläsning vid Uppsala universitet. Uppsala: Uppsala universitet.
 • ________. 2009. ”Frälsningen kommer från judarna”– ideologi och exegetik i tolkningen av Joh 4:22b. Docentföreläsning, Uppsala Universitet, 2009-05-25.
 • ________. 2009. Kittel, Gerhard, 1888–1948. In Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart. Im Auftrag von Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin, ed. Wolfgang Benz, 2. Berlin: K.G. Saur.
 • ________. 2009. Teologi och folkmord. Uppsala: Institute of Holocaust and Genocide Studies, Uppsala University.
 • ________. 2009. Teologisk antisemitism som legitimering av Förintelsen. Lecture, 2009-05-26.
 • ________. 2009 (in press). En germansk Jesus på svensk botten: svensk-tyskt forskningssamarbete med rasistiska förtecken 1941–1945. In Tankar i ”Judefrågan”. Nedslag i den svenska antisemitismens historia, ed. Lars M och Karin Kvist-Geverts Andersson. Uppsala: Opuscula Historica Uppsaliensia.
 • ________. In press. Den missbrukade Paulus och judarna. In 2000 år med Paulus, ed. Anders Ekenberg, Jonas Holmstrand and Mikael Winninge.
Reviews
 • Gerdmar, Anders. 2002. Review of Kraus, Thomas J., Sprache, Stil, und historischer Ort des Zweiten Petrusbriefes. WUNT, 2. Reihe, vol 136, Tübingen: Mohr, 2001. Theological Studies 63: 602–604.
 • ________. 1998. Critique of Patte, Daniel: Discipleship According to the Sermon of the Mount: Four Legitimate Readings, Four Plausible Views of Discipleship, and their Relative Values, Valley Forge: Trinity Press International. Teologisk Tidskrift/Teologinen Aikakauskirja 103, no. 5: 464–468.
 • ________. 2003. Recension av Anthony C. Thiselton, The First epistle to the Corinthians. A Commentary on the Greek Text, The New International Greek Testament Commentary (NIGTC), William B. Eerdmans Publishing Company, Michigan, 2000, 1446 sid. Svensk Exegetisk Årsbok 68: 237–239.
 • ________. 2003. Recension av Ferdinand Hahn, Theologie des Neuen Testaments. Band I. Die Vielfalt des Neuen Testaments. Theologiegeschichte des Urchristentums. Band II: Die Einheit des Neuen Testaments. Thematische Darstellung, Mohr Siebeck, Tübingen, 2002, 858+869 sidor. Svensk Exegetisk Årsbok 68: 200–203.
 • ________. 2003. Recension av Troels Engberg-Pedersen (red.),Paul Beyond the Judaism/Hellenism Divide, Westminster John Knox Press, Louisville-London, 2002. Svensk Exegetisk Årsbok68: 197–200.
 • ________. 2005. Review of “Paul beyond the Judaism/Hellenism Divide, ed. by Troels-Engberg-Pedersen, Louisville, Ky, Westminster John Knox Pr, 2001. ISBN: 0664224067. Biblical Interpretation 13, no. 1: 80–83.
 • ________. 2008. Review of ‘Contesting Texts: Jews and Christians in Conversation about the Bible.’ Edited by Melody D. Knowles, Esther Menn, John Pawlikowski, O.S.M., and Timothy J. Sandoval. Minneapolis: Fortress, 2007. Pp. x + 229.Theological Studies 69, no. 3, September: 720.
Popular
 • Gerdmar, Anders. 2003. Ett nytt evangelium. Dagens Nyheter, Dec 21.
 • Gerdmar, Anders, Boel Hössjer Sundman, and Karin Oljelund. 2004. ”Sektledaren i Knutby manipulerade SVT” (DN Debatt).Dagens Nyheter, 2004-09-11, DN Debatt.
 • _________. 2003. Delaktighet av Kristi kropp och blod – om Paulus syn på Herrens måltid. Keryx 1.
 • ________. 2003. Det dubbla evangeliet – Paulus om Kristus och Anden i Galaterbrevet. Radix. Tidskrift för teologi och andligt liv, no. 1: 12–18.
 • ________. 2005. Sund bibeltolkning. Keryx 2005, no. 4: 26–37.
 • ________. 2006. Nådesförkunnelsens bibeltolkning. Keryx, no. 4.
 • ________. 2006. Sund bibeltolkning och mänskliga tankemodeller. Keryx 2006, no. 3: 32–44.
 • _______ . 2009. Underskatta inte den antisemitiska potentialen.Newsmill.
 • ________. 2009 (in press). Ritualmord. Judisk krönika, no. November.
 • ________. 2009. Seglivad myt håller hat vid liv. Världen Idag, 2009-09-04, 4.
 • ________. 2009. Den evigt blodtörstige juden. Världen Idag, 2009-09-02.
 • ________. 2009. Bakgrunden till myten om den blodtörstige juden. Newsmill.

Få gratis e-bok:

Att höra Guds Röst - Få en e-bok

Fyll i formuläret nedan så kommer du att få boken "Att höra Guds röst”. Sedan får du postmeddelande med information om nyheter på gerdmar.se.

Få info om nyheter
Min senaste bok. Klicka på boken för att beställa!

Guds Ord Räcker - Klassisk tro kontra Romersk Katolsk - Bok

STH - Skandinavisk Teologisk Högskola - Bibeltrogen utbildning

Arkiv