Välj en sida

Få info om nyheter

Bengt Wedemalm är vetlandakillen (extra plus, då jag också kommer därifrån 😉 ) som i tjugoårsåldern började med Ungdom med Uppgift och började resa in i Ryssland och andra kommunistländer för att bland annat smuggla biblar. Bengt och hans fru Vivianne har varit missionärer sedan 1983 – 33 år!

Det ska bli fantastiskt roligt att tjäna tillsammans med Bengt i konferensen Re-Formation. Reviving Apostolic Christianity in Europe.

Bengt och jag lärde känna varandra under livetsordtiden, då han var missionsdirektor, och ledde och utvecklade ett mycket expansivt arbete. Det var till exempel genom honom dörrarna öppnades för en stor kampanj i kommunistiska Albanien. Sedan 2000 har han sin egen missionsorganisation som bas för ett apostoliskt församlingsgrundande arbete i Öst- och Västeuropa, Mellanöstern samt Nordafrika.

Ledda av Anden

Mitt roligaste minne med Bengt var två veckor efter att muren till Östtyskland föll. Genom kontakter i England som ofta rest in i Östtyskland har vi fått en öppning. Vi skulle undervisa på en bibelskola, men det hela började med ett teologiskt korsförhör. De undrade vad vi var för slags fiskar… Men medan detta förhör höll på ringde en pastor från Leipzigtrakten: ”Skicka hit dem! Vi vill ha deras undervisning!”

Så vi åkte vidare in i en öppen dörr. Sällan har jag varit med om en sådan gudsnärvaro, fastän vi både predikade på mer eller mindre stapplande tyska! Guds Ande slog ner, trots att vi inte böjde våra der-die-das särskilt framgångsrikt :)!

Problemet var att när jag kom hem var jag ”förstörd”. Jag hade åren innan dragit mig tillbaka från evangeliets tjänst och drev ett eget företag och hade stora planer för hur det skulle utvecklas. Men när jag kom hem satt jag bara och tittade framför mig. Motivationen för affärer var borta, och elden för evangelium hade kommit tillbaka. Jag sålde firman och gick ut  i tjänst igen! Jag tror vännen Bengts exempel var en viktig faktor i detta.

Vinna människor – bygga församlingar

Detta är ganska typiskt för Bengt: går rakt in i en okänd miljö och börjar plöja. Och hela tiden vittna och vinna människor.

Bengt samlar nu ledare i Europa i olika konferenser som handlar om ett nytt genombrott i våra länder. Tillsammans med Colin Urquhart, som han samarbetat med under många år. Konferenserna har kännetecknats av radikal förkunnelse, stark smörjelse och tillbedjan med ovanligt genomslag.

Rubriken Re-Formation. Reviving Apostolic Christianity in Europe passar perfekt. Men räkna med att du kanske blir ”förstörd” – bara att leva för evangeliet gäller!

Kommentarer