Välj en sida

Få info om nyheter

En broder från Tanzania i Sverige för att be gav oss fem punkter för bön inför valet.

OBS! Om du är känslig för klarspråk ska du sluta läsa nu. Tanzaniafolket ser Sverige på håll och lider inte av PK-tänkande.

Jag håller med om att dessa bönepunkter är helt rätta:

Fem punkter

1. Att de som tjänar satan inte ska bli invalda, de ska alla falla platt. Stå emot djävulen och han ska fly! (Min kommentar: det finns människor som är antikristna och som till exempel vill stoppa och försvåra för kristna skolor et cetera, som kämpar för att bryta ner familjen och som till varje pris försvarar ”aborträtten”).

2. Att Gudsmänniskor ska bli invalda. Att Gud ska se till att det sker. (Min kommentar: vi behöver människor med ett hjärta för både Gud och människor i vår riksdag och regering).

3. För alla som blir invalda: att det är människor som har gudsfruktan även om de inte är troende och de ska ha frimodighet att gå emot det som är ont, som Daniel gjorde. Han stod själv och Gud stod med honom. (Min kommentar: människor som inte tror kan naturligtvis ändå vilja göra rätt. Be att sådana får inflytande).

4. Att människorna ska vara som drottning Esther, som är beredda att även gå in i en livsfarlig situation, som är beredda att gå emot lagar som är av ondo. (Min kommentar: vem vågar står upp mot strömmen? Vem vågar försvara de ofödda? Vem vågar säga det förbjudna?)

5. Vi behöver be att ledarna i församlingarna blir frimodiga. Vi ska vara som människor i den första församlingen! Gud ge ditt folk frimodighet och att de inte ska vara rädda för något! (Min kommentar: Amen! Kristna ledare är alldeles för tysta!)

Gud hör bön och det är möjligt att se en förändring!

Om du har tro och jag har tro och vi tillsammans ber – då måste Anden falla ner och Sverige ska bli frälst.

Kommentarer