Välj en sida

Få info om nyheter

Psalm 101

1 En psalm av David.
Om nåd och rätt vill jag sjunga,
 dig, Herre , vill jag prisa.
 

2 Jag vill ge akt på 
 den fullkomliga vägen.
 När kommer du till mig?
 Jag vill vandra med rent hjärta
 i mitt hus.
 

3 Jag vänder inte mitt öga
 till det som är fördärvligt. Trolöshet hatar jag,
 det får inte finnas hos mig.
 

4 Det falska hjärtat
 ska bort från mig,
 det onda vill jag inte veta av.
 

5 Den som baktalar sin nästa
 ska jag förgöra,
 stolta ögon och högmodigt hjärta
 tål jag inte.
 

6 Mina ögon söker de trofasta i landet,
 de ska bo hos mig.
 Den som vandrar på 
 den fullkomliga vägen,
 han ska tjäna mig.
 

7 Den som begår svek
 får inte bo i mitt hus,
 den som talar lögn
 ska inte bestå inför mina ögon.


8 Varje morgon ska jag förgöra
 alla gudlösa i landet
 och utrota alla förbrytare
 ur Herrens stad.


Kommentarer