Välj en sida

Få info om nyheter

Finns det myter i Bibeln?

(Finns det myter i Bibeln? En respons till Greger Andersson inlägg ”Fakta och fiktion i Bibeln” vid Bibelsynsdagen i Örebro, oktober 2012) Inledning                         När Rudolf Bultmann inleder sin berömda ”Jesus Kristus och avmytologiseringen” (1941) menar han...