Välj en sida
Varför en konferens om Re-Formation?

Varför en konferens om Re-Formation?

Kristenheten i Europa står inför enorma utmaningar: Kyrkornas inre sekularisering där liberal teologi urholkar evangeliet, både i de klassiska kyrkorna och delvis i frikyrkan Inte minst i Nordeuropa är det bara en liten del av befolkningen som bekänner sig till Jesus...