Välj en sida
Varför en konferens om Re-Formation?

Varför en konferens om Re-Formation?

Kristenheten i Europa står inför enorma utmaningar: Kyrkornas inre sekularisering där liberal teologi urholkar evangeliet, både i de klassiska kyrkorna och delvis i frikyrkan Inte minst i Nordeuropa är det bara en liten del av befolkningen som bekänner sig till Jesus...
Bibeln och romersk-katolsk tradition

Bibeln och romersk-katolsk tradition

Det har varit full fart på sociala media sedan min bok Guds Ord räcker. Evangelisk tro kontra romersk-katolsk publicerades för några veckor sedan. Roligt! Nu var inte mitt mål att öppna en stor teologisk diskussion, utan att för troende som undrar ge klarhet i frågor...

En psalm som uttrycker mitt hjärta

Psalm 101 1 En psalm av David. Om nåd och rätt vill jag sjunga,
 dig, Herre , vill jag prisa.
  2 Jag vill ge akt på 
 den fullkomliga vägen.
 När kommer du till mig?
 Jag vill vandra med rent hjärta
 i mitt hus.
  3 Jag vänder inte mitt öga
 till det som är...